Lerarenstaking

Op woensdag 14 februari staken de basisscholen. Wij zijn daarom al vanaf 10 uur open op deze dag.